30 Oktober

Tomke foarlêsmoarn

Hjoed yn de Afûk boek- en kadowinkel yn Ljouwert: Tomke-foarlêsmoarn foar bern fan 3 oant en mei 5 jier. Reina Smeink Kroodsma, ien fan de nije Tomke-skriuwers, lêst foar út har eigen Tomke-ferhaal. Dêrnei kinne de bern in moai feesthuodsje knutselje en mei Tomke op ’e foto. Om it feest hielendal kompleet te meitsjen krije alle bern nei ôfrin ek noch in Tomke-goodybag mei nei hûs! De foarlêsmoarn is fergees mar moatst dy en dyn bern wol even oanmelde want wy beheind plak. Der by wêze? Gean dan gau nei heitenmem.nl foar mear ynfo en oanmelden.