Kinne wy de BBA by ús op skoalle/yn de biblioteek/by ús feriening krije?

Jawis! De BBA is fergees oan te freegjen fia de website. Lit jo gegevens achter, en jou oan wêrfoar’t jo de BBA útnûgje wolle. Der wurdt dan kontakt mei jo opnommen om in ôfspraak yn te plannen.