Wa hat de Berneboeke-ambassadeur oansteld?

De BBA is oansteld troch Boeken fan Fryslân, de organisaasje dy’t him ynset foar promoasje fan Fryske boeken.