Fryske berneferskers op Spotify

Fan no ôf kinst in hiel soad Fryske berneferskes ek beharkje fia Spotify. In hiel soad ‘old time favorites’ mar ek nije ferskes. Wat in feest!Sjoch op www.heit&mem.nl foar mear ynfo of gean fuortendaliks nei de playlist.